Varstomi kiemo varteliai su segmento užpildu, karštai cinkuoti, plotis 890cm