Varstomi kiemo varteliai su segmento užpildu, karštai cinkuoti, plotis 920cm